Czas na podziękowania

Choć jeszcze trwa wystawa pokonkursowa anielskich wizerunków w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie nastał czas na podziękowanie tym wszystkim, którzy angażują się w organizację Regionalnego Konkursu Plastycznego „Anioł na…”

Regionalny Konkurs Plastyczny „Anioł na… ” jest dużym przedsięwzięciem. Jego przygotowanie i realizacja wymaga pracy i zaangażowania wielu osób. Zespół Szkół nr 1 w Bukownie wraz z Dyrektorem Mirosławem Siudyką wkłada dużo wysiłku w tworzenie tego konkursu. Cieszymy się, że Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie pomaga nam w tych działaniach.

Oczywiście organizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez pomocy i życzliwości naszego partnera – Fundacji BO WARTO z Warszawy, dzięki której możemy obdarować uczestników konkursu nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

Nasze działania są wspierane także przez inne osoby, którym w tym miejscu chcielibyśmy złożyć podziękowania.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

MAŁOPOLSKIEMU KURATOROWI OŚWIATY PANI BARBARZE NOWAK za docenienie naszego przedsięwzięcia i przyjęcie honorowego patronatu nad konkursem,

BURMISTRZOWI MIASTA BUKOWNO PANU MIROSŁAWOWI GAJDZISZEWSKIEMU za przyjęcie honorowego patronatu nad naszym konkursem,

PROBOSZCZOWI PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W BUKOWNIE KS. WOJCIECHOWI TKACZOWI za przyjęcie honorowego patronatu nad naszym konkursem,

PANI IWONIE JARNO-KURACH i „GŁOSOWI BUKOWNA” za objęcie patronatu prasowego nad konkursem,

FUNDACJI BO WARTO Z WARSZAWY za uwierzenie w nasz pomysł oraz wsparcie finansowe i rzeczowe w postaci nagród i dyplomów,

DYREKTOROWI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W BUKOWNIE PANU MIROSŁAWOWI SIUDYCE za wsparcie finansowe,

MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BUKOWNIE  za wsparcie finansowe,

PAŃSTWU AGNIESZCE I PIOTROWI CEBO Z FIRMY „F.H.SILEX”  za wsparcie finansowe,

PANI ADRIANNIE GAJDZISZEWSKIEJ za pracę w Jury konkursu,

PANI ANNIE PĘGIEL za pracę w Jury konkursu,

PANU JAKUBOWI TOKARZOWI za pracę w Jury konkursu,

„PRZEGLĄDOWI OLKUSKIEMU” za zamieszczenie informacji o konkursie na swojej stronie internetowej,

DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ za umieszczenie relacji z konkursu na swojej stronie internetowej,

PANI AGNIESZCE ZUB za promowanie naszego konkursu na profilu https://www.facebook.com/bukowno.lubie.to/,

PANU MACIEJOWI GAJDZISZEWSKIEMU za pomoc przy organizacji konkursu,

PANI JÓZEFOWI GAJDZISZEWSKIEMU za pomoc przy organizacji konkursu,

PANU KAZIMIERZOWI AUGUSTYNOWI za pomoc przy organizacji konkursu,

ZUZI DUDEK I ZOSI BARAN za uświetnienie gali finałowej występem wokalnym,

WOLONTARIUSZOM Z GIMNAZJALNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA działającego przy Zespole Szkół nr 1 w Bukownie za zaangażowanie w organizację i pracę w „dziale technicznym” konkursu.

angel hh

Do zobaczenia za rok!

Zapisz