Środa z aniołami!

Już środek tygodnia, a anioły ciągle nadlatują. Dzisiejsi goście przybyli do nas ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworznie oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

Twórcom prac konkursowych oraz ich Opiekunom serdecznie dziękujemy!