DZIĘKUJEMY!

Wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury w Bukownie zakończyła się pokonkursowa wystawa anielskich prac, a to sygnał, że VI edycja Regionalnego Konkursu Plastycznego „Anioł na…”  właśnie dobiega końca. Pozostało nam jeszcze tylko jedno do zrobienia – przekazanie podziękowań tym wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizację konkursu.

Regionalny Konkurs Plastyczny „Anioł na… ” jest dużym przedsięwzięciem, a jego przygotowanie i realizacja wymaga pracy i zaangażowania wielu osób. Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie wraz z Dyrektorem Mirosławem Siudyką wkłada dużo wysiłku w jego tworzenie. Organizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa jednak  bez pomocy i życzliwości naszego głównego partnera – Fundacji BO WARTO z Warszawy, dzięki której możemy obdarować uczestników konkursu nagrodami rzeczowymi i dyplomami.

Nasze działania są wspierane także przez inne osoby, którym w tym miejscu chcielibyśmy przekazać wyrazy wdzięczności.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:

MAŁOPOLSKIEMU KURATOROWI OŚWIATY PANI BARBARZE NOWAK za docenienie naszego przedsięwzięcia i przyjęcie honorowego patronatu nad konkursem,

DYREKTOROWI WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO KURII DIECEZJALNEJ W SOSNOWCU KS. MICHAŁOWI BORDZIE za docenienie naszego przedsięwzięcia i przyjęcie honorowego patronatu nad konkursem,

BURMISTRZOWI MIASTA BUKOWNO PANU MIROSŁAWOWI GAJDZISZEWSKIEMU za przyjęcie honorowego patronatu nad naszym konkursem i wsparcie finansowe,

PROBOSZCZOWI PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ P.W.ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W BUKOWNIE KS. WOJCIECHOWI TKACZOWI za przyjęcie honorowego patronatu nad naszym konkursem i wsparcie finansowe,

FUNDACJI BO WARTO Z WARSZAWY za uwierzenie w nasz pomysł oraz wsparcie  rzeczowe,

PANI AGNIESZCE ZUB i „GŁOSOWI BUKOWNA” za objęcie patronatu prasowego nad konkursem,

MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BUKOWNIE  za pomoc w realizacji konkursu,

PAŃSTWU AGNIESZCE I PIOTROWI CEBO Z FIRMY „F.H.SILEX”  za wsparcie finansowe,

PANU RAFAŁOWI KAJDZIE Z FIRMY „PPUH RAF-POL”  za wsparcie finansowe,

PANI ADRIANNIE GAJDZISZEWSKIEJ za pracę w Jury konkursu,

PANI ANNIE PĘGIEL za pracę w Jury konkursu,

PANI ANNIE GAJDZISZEWSKIEJ za wsparcie  rzeczowe,

PANI AGNIESZCE ROSIE i ANECIE DOBREJ oraz SEKCJI WOKALNEJ MOK BUKOWNO za przygotowanie oprawy wokalnej gali finałowej,

WOLONTARIUSZOM Z SZKOLNY KLUBU WOLONTARIUSZA działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie za zaangażowanie w organizację i pracę w „dziale technicznym” konkursu oraz sprawne przeprowadzenie gali finałowej,

a na ręce DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY PANI ANETY NIELABY składamy podziękowania wszystkim PRACOWNIKOM MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, którzy pomogli nam w  przygotowaniu pokonkursowej wystawy prac oraz realizacji gali finałowej.

  Do zobaczenia za rok!