ORGANIZATORZY

szkoła Bukowno niebieskie1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W BUKOWNIE

Nasza szkoła to placówka edukacyjna, która nie tylko ma za zadanie bardzo dobrze przygotować swoich uczniów do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacyjny, ale przede wszystkim to miejsce, gdzie wspomagany jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Głównym celem, jaki nam przyświeca jest rozwijanie u dzieci i młodzieży dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie. Kształtujemy w uczniach postawę szacunku i tolerancji oraz wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i otaczającego środowiska.

Osiągane liczne sukcesy w pracy dydaktycznej i wychowawczej są wynikiem zaangażowania kompetentnej kadry pedagogicznej, otwartej na potrzeby ucznia.

Jesteśmy placówką, która swoje zadania realizuje w ścisłej współpracy z szeroko rozumianym  środowiskiem lokalnym oraz różnymi instytucjami oświatowymi i społecznymi, takimi jak stowarzyszenia, fundacje czy organizacje pozarządowe  i organizacje pożytku publicznego.  Efektami tej współpracy są liczne certyfikaty.  W poprzednich latach szkolnych otrzymaliśmy:

 • Tytuł „Szkoła w ruchu”

 • Certyfikat „Śniadanie daje moc”

 • Certyfikat „Szkoły promującej zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem”

 • Tytuł „Najlepsza szkoła” w ramach ogólnopolskiego programu „Najlepsza szkoła”

 • Certyfikat „Klub bezpiecznego Puchatka”

Jednym z naszych partnerów jest warszawska Fundacja BO WARTO, z którą realizujemy Regionalny Konkurs Plastyczny „Anioła na…”.

 


unnamed

Fundacja BO WARTO powstała w grudniu 2011 roku. Zarząd i Radę Fundacji stworzyli ludzie, którzy bardzo aktywnie działali i działają w obszarze 3 sektora, a nadto czynnie i zawodowo związani są z oświatą. Wielka pasja, kilkuletnie doświadczenie i ogromne za-angażowanie to nasze najprawdziwsze referencje.

Prowadzone i inicjowane przez nas działania mają i służą wszechstronnemu rozwojowi i edukacji dzieci i młodzieży oraz pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz zapobieganiu ich marginalizacji. Fundacja BO WARTO w ciągu blisko pięciu lat swojej działalności może się poszczycić zrealizowaniem, bądź trwającą realizacją lub współrealizacją ponad 40 programów, projektów i konkursów zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich, kierowanych do młodszych, jak i starszych odbiorców. W prowadzonej działalności przeważają działania edukacyjne, lokalne i sportowe.

Największe projekty edukacyjne zrealizowane we współpracy z administracją publiczną to:

 • ”Korczakowska lekcja trwa!” (w ramach projektu odbył się konkurs plastyczny, sympozjum oraz zajęcia teatralne dla najmłodszych)

 • ”Wsparcie na starcie” cykl szkoleniowy dla wolontariuszy

 • „Palcem po kalendarzu” cykl zajęć (w tym także artystycznych z zakresu plastyki i muzyki) dla dzieci z warszawskiego szpitala dziecięcego przy ul. Litewskiej

 • ”Warszawska Drużyna Juliana Tuwima” (w ramach projektu odbył się konkurs na album o Julianie Tuwimie, konkurs recytatorski i konkurs plastyczny)

 • ”Tył na Przód, czyli spójność wizerunku, autoprezentacja w wystąpieniach publicznych” oraz Facecook (w ramach projektów odbyły się zajęcia warsztatowe w oparciu o wybrane podstawowe techniki teatralne)

 • ”Lepszy świat przez wolontariat” – zadanie dla uczniów szkół podstawowych

 • „Mała Akademia Siekierkowska” – program realizowany w 2014 roku i w 2015 roku (do czerwca) – podczas którego dzieci w wieku 5 – 8 lat poznawały różne dziedziny nauki. Zdobywały wiedzę z zakresu, chemii, fizyki, przyrody, etnografii, sztuki, kultury Chin, marketingu, archeologii, historii Siekierek itp.

 • „Odejść na zawsze, by stale być blisko – ks. Jan Twardowski w oczach młodych”

Z zakresu edukacji historyczno-patriotycznej zorganizowane zostały, bądź jeszcze trwają następujące projekty:

 • ”Stefan Starzyński – Warszawiak ponad wszystko” (w ramach projektu odbył się konkurs na album o Stefanie Starzyńskim, konkurs na prezentację i konkurs wiedzy)

 • „Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas na Tysiąclecia” (w ramach projektu odbył się konkurs plastyczny, konkurs na prezentację multimedialną i konkurs na scenariusz lekcji)

 • „Bo warto pamiętać…” – edukacja patriotyczno-historyczna dla uczniów szkół podstawowych

 • „Wywalcz Jej wolność lub zgiń” – nieznane historie Cichociemnych

Podejmowane przez Fundację BO WARTO działania były współfinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Program ”Młodzież w działaniu” oraz Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Fundację Banku Zachodniego WBK, a poszczególne projekty/działania zostały objęte patronatem Wojewody Mazowieckiego, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Stowarzyszenia Janusza Korczaka, Radia Warszawa, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Mokotowa, Biura Edukacji Publicznej IPN, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Warmińskiego Kuratora Oświaty i włodarzy lokalnych z Bukowna oraz powiatu wolsztyńskiego.

DziałaMY z pasją i przekonaniem BO WARTO!

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz